17

Tháng 1

ĐẠI TIỆC TẤT NIÊN 2022 - CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023 KẾT...

Vietecomm vinh hạnh tham dự Đại tiệc tất niên chào đón năm mới 2023 kết nối xúc tiến doanh nghi

Tìm hiểu thêm

20

Tháng 10

Vietecomm thành viên SIB với Dự án ISEE-COVID

Trong khuôn khổ Hợp phần 3 Dự án ISEE-COVID, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hệ sin

Tìm hiểu thêm

19

Tháng 10

Vietecomm tham dự Hội Nghị Kết Nối IRELAND - VIỆT ...

Ngày 08/09/2022 Vietecomm vinh dự được mời tham gia chương trình:"Hội nghị kết nối IRELAND - VIỆT

Tìm hiểu thêm

19

Tháng 10

Tích cực xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hoá

Ngày 30-8, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành h

Tìm hiểu thêm

19

Tháng 10

Chương trình zoom hấp dẫn

Chương trình zoom định kỳNhằm giúp đỡ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, Vietecomm thường xuyên t

Tìm hiểu thêm

08

Tháng 10

VI2SI Top 9 Doanh nghiệp tiên phong cam kết tăng c...

WWF-VCCI-VECOM: giảm rủi ro và tăng cường trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam trên không g

Tìm hiểu thêm