Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán đang được áp dụng trên vietecomm bao gồm:
Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng hay còn gọi là thu tiền khi giao hàng tức là khách hàng sẽ thanh toán tiền đơn hàng cho đơn vị vận chuyển Viettell Post hoặc J&T Express sau khi nhận được hàng hóa của mình, sau đó đơn vị vận chuyển sẽ chuyển lại tiền thu hộ cho ban quản lý sàn TMĐT.
Quy trình thực hiện:
+ Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.
+ Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).
+ Nhà bán xác nhận thông tin đặt hàng của khách hàng.
+ Nhà bán chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển.
+ Khách hàng nhận hàng và thanh toán.
Thanh toán trực tiếp
Là hình thức khách hàng đến trực tiếp tại cửa hàng của nhà bán sau khi tìm hiểu các thông tin trên Sàn TMĐT vietecomm.com.
Quy trình thực hiện:
+ Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng trên vietecomm.com.
+ Khách hàng đến trực tiếp tại cửa hàng của địa chỉ nhà bán ghi trên vietecomm.com
+ Khách hàng lựa chọn sản phẩm và thanh toán, nhận hàng.
Thanh toán qua đơn vị trung gian
Là hình thức khách hàng không thanh toán trực tiếp cho nhà bán, mà thanh toán cho 02 đơn vị trung gian sau: Thanh toán qua ALEPAY-Ngân Lượng hoặc EPAY-VNPT
Bước 1: Khách hàng có tài khoản ở ngân hàng nào thì tải ứng dụng mobile banking của ngân hàng đó và đăng nhập
Bước 2: Khách hàng chọn tính năng QR PAY đã tích hợp sẵn trong ứng dụng.
Bước 3: Khách hàng quét mã VNPAY để thanh toán.
Bước 4: Khách hàng nhập số tiền và xác minh giao dịch.

Chính sách thanh toán giữa Nhà bán và BQL Sàn TMĐT vietecomm.com

Nhà bán thanh toán cho ban quản lý sàn TMĐT vietecomm.com
Nhà bán thanh toán tiền phí đảm bảo cho BQL sàn vietecomm.com (mức phí theo quy định của BQL).
Nhà bán thanh toán các khoản phí dịch vụ khác cho BQL (nếu có).
Ban quản lý sàn TMĐT vietecomm.com thanh toán cho nhà bán
BQL sàn sẽ thực hiện đối soát và thanh toán cho nhà bán khoản thanh toán sau:
Doanh thu hàng hóa: giá của hàng hóa được tính cho nhà bán là giá bán của hàng hóa với tình trạng đơn hàng hoàn thành trên hệ thống BQL sàn vietecomm.com
Lịch thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A với mốc thời gian 02-05 ngày làm việc (Thời điểm 02-05 ngày của mỗi đơn hàng được tính từ ngày Bên B nhận được tiền thanh toán từ các đơn vị trung gian như EPAY-VNPT, ALEPAY, J&T Express, Viettellpost….. 
BQL sàn sẽ không chịu trách nhiệm cho việc nhà bán nhận thanh toán chậm trễ do bất kỳ yếu tố bên ngoài nào hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng gây ra.
Nếu BQL sàn không hoàn thành nghĩa vụ về thời gian thanh toán theo đúng quy định của Phụ Lục này, không ảnh hưởng đến việc các quyền mà BQL sàn có thể có, BQL sàn sẽ phải chịu mức lãi suất chậm thanh toán bằng 5% một năm áp dụng tính từ ngày đến hạn thanh toán, được tính trên số dư nợ đến hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày nhà bán nhận được khoản thanh toán.
Bước 1: Xuất sao kê: BQL sàn sẽ xác nhận số dư tài khoản thông qua việc xuất sao kê theo chu kỳ thanh toán.
Bước 2: Thanh toán: BQL sàn sẽ tiến hành thanh toán cho nhà bán khoản dư nợ cuối kỳ trong vòng 05 ngày kể từ ngày xuất sao kê. Trong trường hợp nhà bán cung cấp sai thông tin thanh toán theo ghi nhận trên hệ thống ban quản lý sàn vietecomm.com, thời gian chuyển khoản lại sẽ được vietecomm.com quyết định và gửi thông báo sau cho nhà bán.
Bước 3: Xuất hóa đơn (nếu cần) & chuyển khoản: BQL sàn sẽ thực hiện chuyển khoản cho nhà bán theo thông tin trên hợp đồng cung ứng dịch vụ Sàn Thương Mại Điện Tử. BQL sàn sẽ chuyển hóa đơn dịch vụ VAT cho nhà bán trong vòng 02-05 ngày làm việc sau khi thanh toán. 
Trân trọng!

BAN QUẢN LÝ VIETECOMM